Dr. Nassaulaan 5 9401 HJ Assen info@compenta.nl

Compenta

Cultuureducatie met Kwaliteit

Nieuws: Terugblik congres Ik wil kunst... Lees verder
Home > Subsidie aanvraag scholen

Regeling Aanvragen Scholen

Drentse basisscholen kunnen voor de schooljaren ’17-’18 en ’18-’19 € 9,00 per leerling per schooljaar aanvragen. Voor scholen met minder dan 80 leerlingen is € 720,00 per school per schooljaar beschikbaar. N.B. Het is niet meer mogelijk gelden aan te vragen voor schooljaar 2018-2019. Aanvragen die binnenkomen worden niet in behandeling genomen. In het voorjaar van 2019 is er een nieuwe aanvraagronde voor twee schooljaren (19-20 en 20-21)

U kunt een aanvraag indienen via het online aanvraagsysteem. Daartoe maakt u eerst een account aan. Na het inloggen kunt u het aanvraagformulier 'Gelden Cultuureducatie met Kwaliteit' invullen. De antwoorden in het formulier worden automatisch opgeslagen en blijven bewaard bij uitloggen. 
Adviseurs van De Kunstbeweging, ICO, Scala en K&C kunnen u helpen bij de aanvraag. De contactgegevens vindt u hier.
Neem bij vragen over het online aanvraagsysteem contact met ons op via: info@compenta.nl of 0592-336999 (K&C).

Na het indienen van de aanvraag ontvangt u een automatische ontvangstbevestiging. Na het verstrijken van de deadline wordt uw aanvraag beoordeeld door de Plan Advies Commissie (PAC, een externe, onafhankelijke commissie van experts op het gebied van cultuuronderwijs) op basis van onderstaande toetsingscriteria. De PAC adviseert de directie van Compenta, die een definitief besluit neemt op uw aanvraag. U ontvangt binnen acht weken een schriftelijke reactie, waarin staat beschreven of de gelden worden toegekend of niet.

Indien de aanvraag is gehonoreerd, ontvangt u de gelden in twee gelijke delen (zie onder). Indien de aanvraag is afgewezen, kunt u een nieuwe aanvraag indienen.

Aanvraagmogelijkheden 2017

RondeDeadline
115 mei 2017
21 oktober 2017
315 december 2017

 

Aanvraagmogelijkheden 2018

RondeDeadline
41 juni 2018


Toetsingscriteria
 

Operationeel:
 •  

  De CMK-gelden worden ingezet ten gunste van de verbreding, verdieping en/of borging van het cultuuronderwijs op de school;

 • De plannen uit de aanvraag leiden tot het beschreven ambitiescenario;

 • De plannen getuigen van de ontwikkeling van cultuuronderwijs, eventueel binnen hetzelfde scenario;

 • (Een deel van) de CMK-gelden wordt/worden ingezet voor deskundigheidsbevordering;

 • De beschreven activiteiten ondersteunen het cultuuronderwijs op de school, ook op de lange termijn;

 • De CMK-gelden kunnen niet worden ingezet voor het Cultuurmenu/Kunstmenu/Podiumplan of voor de ICC-cursus;

 • De aanvraag is consistent, helder en samenhangend. Inzet van materialen en culturele activiteiten is ondersteunend voor het totaalplan.

  


Financieel:

 

 • De school matcht de CMK-gelden met eigen middelen. De Prestatiebox Cultuureducatie (€ 11,78 per leerling per jaar) wordt geoormerkt voor cultuuronderwijs.

 • De begroting is sluitend en er is sprake van financiële dekking van de plannen.
   

  


Evaluatie:

 

 

Afrekeningen en verantwoording

Deelnemende scholen hebben de inspanningsverplichting deel te nemen aan de monitoring en evaluatie.
 

Financiën

Bij toekenning ontvangt u de gelden uit Cultuureducatie met Kwaliteit in twee gelijke delen (op basis van het door u opgegeven leerlingenaantal x € 9,00. Voor scholen met minder dan 80 leerlingen is een minimumsubsidiebedrag ingesteld ter hoogte van € 720 per schooljaar).
N.B. Als u voor 1 juni 2018 een aanvraag indient, geldt deze alléén voor het schooljaar 2018-2019. U ontvangt bij toekenning dus ook gelden voor één jaar.

Mocht het zo zijn dat het leerlingenaantal op uw school explosief toegenomen is, bijvoorbeeld door overname van leerlingen van een andere school of door een fusie, dan kunt u dit aan ons doorgeven via info@compenta.nl.
 

Productontwikkeling

Een subsidieaanvraag ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe cultuureducatieve producten kan jaarlijks worden ingediend door een cultureel ondernemer op basis van de vraag van één of meerdere scholen. U kunt dus een cultureel ondernemer (instelling, ZZP-er, vereniging, etc.) benaderen met een vraag naar een bepaald product. De instelling verzorgt vervolgens de aanvraag.Klik hier om terug te gaan naar:
- top van deze pagina "Subsidie aanvragen scholen"
- beginpagina van "Aanvragen subsidie"

 

Compenta zijn: Kunst & Cultuur Drenthe ICO De Kunstbeweging Scala