Dr. Nassaulaan 5 - 9401 HJ - Assen info@compenta.nl
Cultuureducatie met Kwaliteit

Visie - Verbinding - Verbeelding

Compenta draagt bij aan een professionaliseringstraject speciaal voor schoolleiders. In dit traject, Visie - Verbinding - Verbeelding, met als overkoepelend thema leidinggeven aan cultuuronderwijs, worden schooldirecteuren en bestuurders gecoacht bij de ontwikkeling van een integrale visie op cultuuronderwijs.

Visie - Verbinding - Verbeelding bestaat uit vijf werksessies, met colleges van Prof. dr. Barend van Heusden, hoogleraar Cultuur en Cognitie; lector kunsteducatie Evert Bisschop Boele; inspecteur van onderwijs Philip Reijns en onderzoeker cultuur en educatie Theisje van Dorsten. In het traject, dat in nauwe samenwerking met een groep schoolleiders is ontwikkeld, staan de vraagstukken van de deelnemers centraal. Deelnemers bespreken cases vanuit de praktijk; er wordt van en met elkaar geleerd. 

In de video hieronder vertellen oud-deelnemers over hun ervaringen. 

 

Praktische informatie

Op deze webpagina vind je meer informatie en het aanmeldformulier. Heb je vragen of wil je meer informatie over het traject? Neem dan contact op met Marieke Satter van K&C of met Hanny van Schijndel van NHL Stenden Wil je dit traject inzetten voor je herregistratie als schoolleider? Neem dan contact op met Roy Meulman van NHL Stenden.

 

Enkele getuigenissen: 

"We hebben een aantal sprekers gehad ... heerlijk! Dat leverde me bijvoorbeeld een mooie eyeopener over muziekonderwijs op."
- Arianne Wijninga, schoolleider St. Michaelschool en St. Franciscus

"... ik werd geïnspireerd en ik ging gelijk naar mijn ICC'er, goh dit heb ik vanmorgen gehoord, wat weet jij ervan vanuit jouw cursus..."
- Annemarie Beukema, directeur ODS De Starter

"Cultuur is wie je bent."
"Het gaat er in dit traject om van en met elkaar te leren en door elkaar geïnspireerd te raken."
- Tietia van Houten, directeur CBS Prins Bernhardschool

"Kunst is waardevol als ze je in staat stelt vorm te geven aan je leven"
- Prof. dr. Barend van Heusden, hoogleraar Cultuur en Cognitie