Dr. Nassaulaan 5 9401 HJ Assen info@compenta.nl

Compenta

Cultuureducatie met Kwaliteit

Nieuws: Terugblik festival Brandstof... Lees verder
Home > Over Compenta

Over Compenta

De Drentse stichting Compenta is speciaal voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (2013 t/m 2020) in het leven geroepen.

Cultuureducatie met Kwaliteit is een Rijksregeling. Het doel van de regeling is de kwaliteit van het cultuuronderwijs in het primair onderwijs te bevorderen.

Wat willen we in Drenthe met de regeling bereiken? En hoe pakken we dit aan? Deze vragen zijn uitgewerkt in de visienota CMK II die een stuurgroep (met vertegenwoordiging van het onderwijs, de provincie en de Drentse gemeenten) in 2016 uitbracht.

Op basis van deze visienota heeft de stichting Compenta een subsidieaanvraag ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De aanvraag is gehonoreerd. Dat betekent dat CMK in Drenthe een vervolg krijgt tot 2020. Dankzij de aanvraag van Compenta bij het Fonds voor Cultuurparticipatie en de bijdrage van de provincie Drenthe en de gemeente Emmen is jaarlijks ruim een half miljoen euro beschikbaar voor cultuureducatie in Drenthe.

Compenta stelt de gelden van Cultuureducatie met Kwaliteit beschikbaar aan het onderwijs- en culturele veld. De stichting fungeert dus, net als bij CMK I (2013-2016), als subsidieloket voor scholen en cultureel ondernemers. Zij kunnen aan de hand van de aanvraagformulieren en rekening houdend met de toetsingscriteria een aanvraag voor CMK-gelden indienen bij Compenta. Compenta organiseert daarnaast informatie- en inspiratiebijeenkomsten voor het veld.

De Kunstbeweging, ICO, Scala en K&C ondersteunen scholen en cultureel ondernemers bij het uitvoeren van hun plannen. Zo werken onderwijs, culturele instellingen en de overheden in Drenthe samen aan de kwaliteit van het cultuuronderwijs.

Download(s)

Ik ben een school. Hoe kan ik
subsidie aanvragen?
Ik ben een culturele instelling.
Hoe kan ik subsidie aanvragen?
EVI vragenlijst
Eerst even inloggen.
Compenta zijn: Kunst & Cultuur Drenthe ICO De Kunstbeweging Scala