Dr. Nassaulaan 5 9401 HJ Assen info@compenta.nl

Compenta

Cultuureducatie met Kwaliteit

Nieuws: Tegemoetkoming studiekosten zzp’ers op het gebied van cultuureducatie... Lees verder
Home > Ondersteuning > Scholingsaanbod Scala

Scholingsaanbod Scala

post-HBO-cultuurexpert

hoe ontwikkel ik nieuwe leerlijnen binnen school?

Scala gaat samen met de PABO Meppel een post-HBO cultuurexpert ontwikkelen die we vanaf schooljaar 2014-2015 gaan aanbieden. Concreet starten we in januari 2015. Deze opleiding is voor Interne Cultuur Coördinatoren (ICC) die meer inhoudelijke kennis van het brede terrein van cultuuronderwijs willen krijgen. Om bijvoorbeeld een leerlijn te kunnen ontwikkelen voor hun school. Daarnaast om collega’s op school te begeleiden ook goed cultuuronderwijs te geven.

Resultaat
De opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend certificaat. Na het doorlopen van de opleiding kunt u als cultuurexpert aantoonbaar in aanmerking komen voor een LB-schaal. U voldoet dan aan de SBL-competenties met taakverzwarende elementen.

Programma
De opleiding duurt in totaal ongeveer 1,5 jaar. Daarnaast zijn er een aantal dagen coaching/begeleiding/intervisie.

De opleiding gaat onder meer over wat is cultuuronderwijs, ontwikkeling van creativiteit en reflectievaardigheden, wat kunnen dans, muziek, literatuur, drama, beelden, audiovisueel, media-educatie, erfgoed-educatie bijdragen aan de culturele ontwikkeling van kinderen en het ontwikkelen van leerlijnen.Maar ook werken aan draagvlak en verankering in het onderwijs en het leren ondersteunen van collega’s in het goed uitvoeren van cultuureducatie in hun klas.

Inschrijven
Via www.ontdekscala.nl.

Bijzonderheid: ICC-basisopleiding is entree-eis.


Opleiding Interne Cultuur Coördinator (ICC) - deel 1

Wie voorziet cultuureducatie van passie en inspiratie?

"De ware kunst van het ontdekken bestaat niet uit het vinden van een nieuw land, maar uit het bekijken ervan met andere ogen."
Marcel Proust

Bent u op zoek naar een reisgids voor uw school die gepassioneerd en geïnspireerd visie en beleid rond cultuureducatie naar een hoger niveau wil tillen? Dan biedt deze module Interne Cultuur Coördinator u de juiste verdieping. Een flinke reistas is wenselijk.

Doel – gidsfunctie voor kinderen

Cultuureducatie is een reis, waarbij kinderen onderweg betekenis leren geven aan de wereld waarin ze leven. Om dwalen te voorkomen hebben kinderen een gids nodig. Iemand met een open oor en oog voor wat kinderen drijft, die hen mogelijkheden laat zien, wijst op alternatieve routes en oplossingsmogelijkheden biedt. De interne Cultuur coördinator (ICC) is zo’n gids.

Welke bagage neemt u mee?

De ICC heeft nogal wat bagage nodig. Zo moet hij goed zicht hebben op de eigen passie en inspiratie. Anders is er geen energie en is beweging nauwelijks mogelijk. De passie van de ICC heeft twee kanten: de verbinding met de inhoud van het culturele domein en de passie om een omgeving te creëren waarin kinderen tot leren komen. En de gids moet de vrijgekomen energie een richting geven. Wat is zijn visie op de bestemming en welke ideeën heeft de gids over hoe de bestemming kan worden bereikt. Visie en beleid horen dus ook in zijn reiskoffer.

Inhoud - wat leert de deelnemer?

Voor wie?

Voor leerkrachten op of betrokkenen bij uw school die cultuureducatie op een hoger niveau willen tillen.

Bijeenkomsten: 6 lessen á 3 uur start in september 2014
Data en tijd: nader te bepalen
Deelnemers: 7-12
Locatie: Scala Meppel en Hoogeveen
Studiebelasting: 18 lesuren + 40 uur studie
Docent: trainer van Scala en gastdocenten
Kosten: € 200 voor 6 bijeenkomsten
Inschrijven: via website www.scala.nl

Na afloop krijgt u het landelijk erkend ICC-certificaat


Vervolg: ICC – the next level - deel 2

Hoe til je cultuureducatie naar hoger niveau?

Dit vervolg op de basiscursus Interne Cultuurcoördinator (ICC-deel 1) verdiept kennis en inzichten opgedaan in dat eerste deel. Een praktisch en inspirerend vervolg voor alle ICC-ers die verder willen met hun school en kunst-, media- en erfgoededucatie.

Doel

Vernieuwen van het cultuurbeleidsplan op uw school en handvaten voor implementatie.

Inhoud

In veel gevallen is het oorspronkelijke beleidsplan aan vernieuwing toe. Deze cursus biedt veel voeding voor innovatie en verdieping. Daarnaast wordt ook tijd ingeruimd voor de problematiek rond communicatie en groepsprocessen, die ICC-ers tegenkomen tijdens het implementatieproces van kunsteducatief beleid.

Voor wie?

Voor Interne Cultuurcoördinatoren uit het primair onderwijs met ICC-certificaat.

Bijeenkomsten: 4 lessen á 3 uur in september 2014
Data en tijd: woensdagmiddagen, nader te bepalen
Locatie: Scala Meppel en Hoogeveen
Studiebelasting: 12 lesuren + 4 uur studie
Deelnemers: 7-12
Docent: trainer van Scala en docent Stenden Hogeschool/PABO Meppel
Kosten: € 200
Inschrijven: via website http://www.scala.nl
Bijzonderheid: ICC-basisopleiding is entree-eis

 

Compenta zijn: Kunst & Cultuur Drenthe ICO De Kunstbeweging Scala