Dr. Nassaulaan 5 9401 HJ Assen info@compenta.nl

Compenta

Cultuureducatie met Kwaliteit

Nieuws: Uitgave ‘Kunst en cultuur op jouw basisschool’... Lees verder
Home > Nieuws > Kwaliteit cultuureducatie Drenthe groeit!

Kwaliteit cultuureducatie Drenthe groeit!

29 november 2018

Dit jaar nam ruim 90 procent van alle scholen in Drenthe deel aan de CMK-regeling. Het doel van deze regeling is dat scholen zelf meer regie over hun cultuuronderwijs krijgen. Dit betekent dat de school cultuuronderwijs op maat krijgt dat past binnen haar eigen visie.

Eens in de twee jaar onderzoekt de Rijksuniversiteit Groningen de stand van cultuuronderwijs in de provincie Drenthe. De onderzoekers maken hierbij gebruik van de gegevens uit het evaluatie-instrument EVI. EVI helpt scholen om de stand van zaken van de cultuureducatie op de eigen school in kaart te brengen. Alle scholen die deelnemen aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) maken gebruik van EVI. De uitkomsten van het onderzoek zijn op 11 oktober 2018 gepresenteerd aan de Vereniging van Drentse Gemeenten. Uit het onderzoek blijkt dat de deskundigheid op de scholen flink groeit, maar dat er ook doorstroom is op scholen. Het is dus belangrijk dat er steeds weer nieuwe ICC’ers worden opgeleid. Meer scholen hebben een visie op cultuuronderwijs ontwikkeld en steeds meer scholen werken met doorgaande leerlijnen voor cultuur. 80% van de scholen heeft een actieve rol binnen hun culturele omgeving.

De samenvatting van het tussentijdse onderzoek is hieronder te vinden.
Het volledige EVI-onderzoek verschijn begint december.

 

« Terug
Compenta zijn: Kunst & Cultuur Drenthe ICO De Kunstbeweging Scala