Dr. Nassaulaan 5 9401 HJ Assen info@compenta.nl

Compenta

Cultuureducatie met Kwaliteit

Nieuws: Uitgave ‘Kunst en cultuur op jouw basisschool’... Lees verder
Home > Nieuws > Impuls Muziekonderwijs

Impuls Muziekonderwijs

12 september 2018

22 nieuwe scholen in Drenthe en 35 nieuwe scholen in Groningen zijn dit schooljaar van start gegaan met de verbetering van hun muziekonderwijs.
Dit zijn er 12 meer dan het vorig schooljaar. Dit betekent dat nog meer kinderen dit jaar op school muzieklessen krijgen. In totaal doen er nu 127 scholen in Groningen en Drenthe mee aan de regeling Impuls Muziekonderwijs.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie startte een aantal jaren geleden, in opdracht van het ministerie van OCW, met de Impuls muziekonderwijs om scholen de kans te geven te investeren in meer en beter muziekonderwijs.
Dit doen de scholen onder andere door een samenwerking aan te gaan met een muzikale partner en de deskundigheid van de leerkrachten te vergroten. 
Scholen konden hiervoor begin 2018 (weer) subsidie aanvragen.

Meer Muziek in de klas

« Terug
Compenta zijn: Kunst & Cultuur Drenthe ICO De Kunstbeweging Scala