Dr. Nassaulaan 5 - 9401 HJ - Assen info@compenta.nl
Cultuureducatie met Kwaliteit

Drents Netwerk Jonge Kind: leergang muzikaal spel en inspiratiebijeenkomst ' Ruimte om te groeien'.

25 augustus 2022

Compenta draagt bij aan het tot stand komen van het netwerk jonge kind. We organiseren doe- en kennisateliers voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten onderbouw primair onderwijs en andere geïnteresseerden.  

  • Hoe herken je muzikale ontwikkeling bij jonge kinderen? En wat kun jij als professional doen om hun muzikale spel te stimuleren?
  • Hoe richt je je ruimte inspirerend in voor jonge kinderen? 

Lees meer