Dr. Nassaulaan 5 9401 HJ Assen info@compenta.nl

Compenta

Cultuureducatie met Kwaliteit

Nieuws: Terugblik festival Brandstof... Lees verder
Home > CMK-regeling > Monitoring en evaluatie

Monitoring en evaluatie

 

  Logo EVI - 200px

   

  Scholen, EVI

  Deelnemende scholen (de directeur en interne cultuurcoördinator/contactpersoon) evalueren hun doelen voor cultuuronderwijs met het evaluatie instrument EVI. EVI is voor en van de school, die hiermee een eigen dossier opbouwt en haar ontwikkeling over de jaren inzichtelijk maakt. Het instrument evalueert het cyclische proces van kwaliteitsverbetering

  De scholen gebruiken de middelen van CmK om zelf aan het roer te draaien en de snelheid te bepalen. Door te evalueren zien scholen hun voortgang (of stilstand) en ontwikkeling naar een volgend scenario. Ook geeft EVI de school automatisch beknopte feedback op die ontwikkeling en tips voor verdere kwaliteitsverbetering. Tot slot kunnen scholen via EVIeen hulpvraag stellen aan de adviseurs in de regio.

  Scholen die deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit vullen na het eerste jaar dat zij subsidie ontvangen de EVI in. Zo bouwen ze aan hun EVI-dossier. Scholen kunnen hun EVI-dossier bekijken door met hun gegevens in te loggen op de website. Scholen mogen hun ingevulde EVI(‘s) meesturen met hun CMK plan, maar dit is niet verplicht. In 2022 moet EVI worden ingevuld. Dit is een voorwaarde voor het ontvangen van de bijdrage in het tweede jaar. 

   Klik hier om in te loggen in EVI

   

  Onderzoek

  Compenta moet de voortgang van de regeling voor het Fonds voor Cultuurparticipatie en de matchingspartners evalueren. Daarom hebben alle scholen die deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit de inspanningsverplichting om EVI in te vullen. De gegevens die voortkomen uit EVI worden door de Rijksuniversiteit Groningen geanalyseerd. Het geanonimiseerde onderzoeksrapport wordt eens in de twee jaar gepresenteerd. Via onderstaande downloads kunt u de volledige onderzoeksrapporten of alleen de samenvatting met resultaten per gemeente downloaden.

  Klik hier voor de meest gestelde vragen over EVI

   

  Cultureel ondernemers

  Alle cultureel ondernemers die subsidie hebben ontvangen vanuit CMK-regeling Productontwikkeling moeten hun product evalueren. Daarvoor is een evaluatieformat ontwikkeld, dat u hieronder kunt vinden. Compenta verzoekt alle cultureel ondernemers na afronding van het ontwikkeltraject het formulier in te vullen en in te dienen via info@compenta.nl.

  Download(s)

  Downloads Moneva 2020

  Downloads Moneva 2018

  Downloads Moneva 2016

  Downloads Moneva 2015

  Downloads Moneva 2014

  Moneva algemeen/achtergrond

  Compenta zijn: Kunst & Cultuur Drenthe ICO De Kunstbeweging Scala