Dr. Nassaulaan 5 - 9401 HJ - Assen info@compenta.nl
Cultuureducatie met Kwaliteit

Monitoring en evaluatie

Scholen, Evi

Logo EVI - 200pxDeelnemende scholen (de directeur en interne cultuurcoördinator / contactpersoon) evalueren hun doelen voor cultuuronderwijs met het evaluatie instrument Evi.

Evi is voor en van de school, die hiermee een eigen dossier opbouwt en haar ontwikkeling over de jaren inzichtelijk maakt. Het instrument evalueert het cyclische proces van kwaliteitsverbetering

De scholen gebruiken de middelen van CMK om zelf aan het roer te draaien en de snelheid te bepalen. Door te evalueren zien scholen hun voortgang (of stilstand) en ontwikkeling naar een volgend scenario. Ook geeft Evi de school automatisch beknopte feedback op die ontwikkeling en tips voor verdere kwaliteitsverbetering. Tot slot kunnen scholen via Evi een hulpvraag stellen aan de adviseurs in de regio.

Scholen die deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit vullen na het eerste jaar dat zij subsidie ontvangen de Evi in. Zo bouwen ze aan hun Evi-dossier. Scholen kunnen hun Evi-dossier bekijken door met hun gegevens in te loggen op de website. Scholen mogen hun ingevulde Evi(‘s) meesturen met hun CMK plan, maar dit is niet verplicht. In 2022 moet Evi worden ingevuld. Dit is een voorwaarde voor het ontvangen van de bijdrage in het tweede jaar. 

Klik hier om in te loggen in Evi

Onderzoek

Compenta moet de voortgang van de regeling voor het Fonds voor Cultuurparticipatie en de matchingspartners evalueren. Daarom hebben alle scholen die deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit de inspanningsverplichting om Evi in te vullen. De gegevens die voortkomen uit Evi worden door de Rijksuniversiteit Groningen geanalyseerd. Het geanonimiseerde onderzoeksrapport wordt eens in de twee jaar gepresenteerd. Via onderstaande downloads kunt u de volledige onderzoeksrapporten of alleen de samenvatting met resultaten per gemeente downloaden.

Klik hier voor de meest gestelde vragen over EVI

Cultureel ondernemers, format

Alle cultureel ondernemers die subsidie hebben ontvangen vanuit CMK-regeling Productontwikkeling moeten hun product evalueren. Daarvoor is een evaluatieformat ontwikkeld, dat hieronder te vinden is. Compenta verzoekt alle cultureel ondernemers na afronding van het ontwikkeltraject het formulier in te vullen en in te dienen via info@compenta.nl.

Download(s)

Downloads Moneva 2020

Downloads Moneva 2018

Downloads Moneva 2016

Downloads Moneva 2015

Downloads Moneva 2014

Moneva algemeen/achtergrond