Dr. Nassaulaan 5 9401 HJ Assen info@compenta.nl

Compenta

Cultuureducatie met Kwaliteit

Nieuws: Uitgave ‘Kunst en cultuur op jouw basisschool’... Lees verder
Home > CMK-regeling > Monitoring en evaluatie

Monitoring en evaluatie

Cultureel ondernemers

Alle cultureel ondernemers die subsidie hebben ontvangen vanuit CMK-regeling Productontwikkeling moeten hun product evalueren. Daarvoor is een evaluatieformat ontwikkeld, dat u hieronder kunt vinden. Compenta verzoekt alle cultureel ondernemers na afronding van het ontwikkeltraject het formulier in te vullen en in te dienen via info@compenta.nl.

Download(s)

Scholen, EVI

Scholen die deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit vullen na het eerste jaar dat zij subsidie ontvangen de digitale vragenlijst EVI in. Zo bouwen ze aan hun EVI-dossier. Scholen kunnen hun EVI-dossier bekijken door met hun gegevens in te loggen op de website. Scholen worden geadviseerd om de ingevulde EVI(‘s) mee te sturen met hun subsidieaanvraag, maar dit is niet verplicht. In 2020 moet EVI worden ingevuld in de maanden april en mei. Dit is een voorwaarde voor het ontvangen van de subsidie in het tweede jaar. 

U kunt uw eigen EVI gebruiken bij de nieuwe CMK aanvraag. Klik hier om in te loggen in EVI

 

Compenta moet de voortgang van de regeling voor het Fonds voor Cultuurparticipatie en de matchingspartners evalueren. Daarom hebben alle scholen die deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit de inspanningsverplichting om EVI in te vullen. De gegevens die voortkomen uit EVI worden door de Rijksuniversiteit Groningen geanalyseerd. Het onderzoeksrapport wordt jaarlijks, en vanaf 2016 eens in de twee jaar, in september gepresenteerd. Via onderstaande downloads kunt u de volledige onderzoeksrapporten of alleen de samenvatting met resultaten per gemeente downloaden.

Downloads Moneva 2018

Downloads Moneva 2016

Downloads Moneva 2015

Downloads Moneva 2014

Moneva algemeen/achtergrond

Compenta zijn: Kunst & Cultuur Drenthe ICO De Kunstbeweging Scala