Dr. Nassaulaan 5 9401 HJ Assen info@compenta.nl

Compenta

Cultuureducatie met Kwaliteit

Nieuws: Uitgave ‘Kunst en cultuur op jouw basisschool’... Lees verder
Home > Leergemeenschappen

Leergemeenschap Cultuureducatie

LeergemeenschappenAanvragen voor Leergemeenschap Cultuureducatie Drenthe niet meer mogelijk.

In de periode 2017-2020 is in Drenthe de mogelijkheid om zeven leergemeenschappen cultuureducatie te ondersteunen. Inmiddels zijn er voldoende vergevorderde initiatieven waardoor er geen ruimte meer is voor nieuwe aanmeldingen.

Heeft u de wens om in de toekomst in samenwerking met het onderwijs en het culturele veld een leergemeenschap te starten? Neem dan contact op met Jeffrey Deelman van K&C (projectleider Leergemeenschappen Cultuureducatie).Samenwerking tussen onderwijs en cultureel veld

Je bent leerkracht of professional in de culturele sector en je wilt een volgende stap zetten in de ontwikkeling van het cultuuronderwijs. Dan kan een Leergemeenschap Cultuureducatie interessant zijn.
Stel je werkt al jaren samen met een theatergroep en jullie willen samen het onderwijs verbeteren op jouw school: een leergemeenschap biedt hulp, budget en instrumenten.

 

Ontwikkelen | Kennis delen | Synergie | Expertise | Samenwerking | Experimenteren

 

1+1=3

Het delen van kennis en van elkaar leren staan vanaf de start centraal in een Leergemeenschap Cultuureducatie. Het is een belangrijke bron voor innovatie, grotere betrokkenheid, eigenaarschap en synergie. Een ontwikkeldoelstelling vormt de basis van deze samenwerking met de leerling als middelpunt.

In het onderwijs en culturele veld is enorm kennis en ervaring aanwezig. In de Leergemeenschap Cultuureducatie wordt deze kennis gebruikt om gezamenlijk te onderzoeken hoe we het cultuuronderwijs in het voordeel van de leerling kunt innoveren.

In een Leergemeenschap Cultuureducatie vormt een duidelijke ontwikkelingsdoelstelling van zowel de school als culturele speler de basis. Dat vindt zowel zijn weerslag in de cultuureducatie binnen de schoolmuren als in de manier van werken in het culturele veld.
 


Voorkant flyer LeergemeenschappenPraktisch

De leergemeenschap wordt twee jaar lang ondersteund door een procesbegeleider (K&C of Compenta) en docentonderzoekers (Hanzehogeschool). Ook de leerresultaten van de individuele leerling worden in kaart gebracht via bijvoorbeeld een portfolio. Jaarlijks is € 10.000 euro beschikbaar voor o.a. vervangingsuren van de leerkracht(en), honorarium culturele partner, inhuren van expertise activiteiten, werken met portfolio, etc.

Meer informatie

Hieronder kunt u een PDF document en een flyer met meer informatie over Leergemeenschappen Cultuureducatie downloaden.  

LET OP! Op dit moment is het niet meer mogelijk om een aanvraag te doen voor een Leergemeenschap Cultuureducatie.  

De Leergemeenschappen Cultuureducatie maken onderdeel uit van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in Drenthe en wordt uitgevoerd door K&C, ICO, De Kunstbeweging en Scala.

Compenta zijn: Kunst & Cultuur Drenthe ICO De Kunstbeweging Scala