Dr. Nassaulaan 5 - 9401 HJ - Assen info@compenta.nl
Cultuureducatie met Kwaliteit

Leergemeenschappen Cultuureducatie 

Je bent leerkracht of professional in de culturele sector en je wilt een volgende stap zetten in de ontwikkeling van het cultuuronderwijs? Je werkt als school al jaren samen met een culturele speler en jullie willen samen het onderwijs verbeteren op jouw school? Een Leergemeenschap Cultuureducatie biedt hulp, budget en instrumenten.

In een leergemeenschap cultuureducatie werken het onderwijs en culturele veld gelijkwaardig en gezamenlijk aan betekenisvol cultuuronderwijs voor leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs en de kinderopvang. 

Het delen van kennis en van elkaar leren staan vanaf de start centraal in een Leergemeenschap Cultuureducatie. Vanuit een gedeelde intentie werken onderwijs en culturele ondernemers samen aan een vraag op het gebied van cultuureducatie. Het is een belangrijke bron voor innovatie, grotere betrokkenheid, eigenaarschap en synergie

Een ontwikkeldoelstelling vormt de basis van deze samenwerking, met de leerling als middelpunt.

Leergemeenschappen

Voorbeelden Leergemeenschappen Cultuureducatie in Drenthe

Verspreid over de provincie Drenthe (en Groningen) zijn leergemeenschappen op verschillende manieren met diverse vraagstukken bezig. Enkele voorbeelden:

  • Hoe kun je met cultuuronderwijs verbindingen maken tussen primair en voortgezet onderwijs?
  • Hoe kun je het leesplezier bij kinderen stimuleren?
  • Hoe kun je een leerlijn vormgeven waarbij de vakgebieden Engels en Muziek gecombineerd worden?

 

Praktisch

De leergemeenschap wordt twee jaar lang ondersteund door Compenta (een samenwerking van Facet ICO, K&C en CultuurKlik).

Jaarlijks is 9.000 euro beschikbaar voor o.a. ontwikkeltijd van onderwijs en culturele partner, het raadplegen van experts, volgen van een training of (het testen van) activiteiten die voortkomen uit de leergemeenschap.

Samenwerkingsovereenkomst

Download hier de samenwerkingsovereenkomst. Daarin schetsen de school en de culturele ondernemer(s) samen met Compenta het vertrekpunt en het doel van de leergemeenschap. 

 

Dossier Leergemeenschappen

In het Dossier Leergemeenschappen delen we achtergrondinformatie, ervaringen en opbrengsten van de verschillende leergemeenschappen in Groningen en Drenthe.
Het dossier vind je op: www.kunstencultuur.nl/dossier-leergemeenschappen

 

Vragen over het starten van een leergemeenschap?

Neem dan contact op met Eva Eggens.  

De Leergemeenschappen Cultuureducatie maken onderdeel uit van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in Drenthe en wordt uitgevoerd door Compenta (K&C, ICO, Facet en CultuurKlik).