Dr. Nassaulaan 5 - 9401 HJ - Assen info@compenta.nl
Cultuureducatie met Kwaliteit

Netwerk jonge kind

Ieder Kind Creatief voorkant.JPGCompenta draagt bij aan het tot stand komen van het netwerk jonge kind in Drenthe. We organiseren doe- en kennisateliers voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten onderbouw primair onderwijs en andere geïnteresseerden. Doel is om hen te ondersteunen om de zintuigelijke en creatieve ontwikkeling van jonge kinderen beter te begeleiden. Op deze pagina vind je het aanbod. 

Contactpersoon van het Netwerk jonge kind is Jildou Fabriek, email: j.fabriek@methetico.nl

jkind2nov21

 

Ieder kind Creatief

Wat betekent de IKC-ontwikkeling voor de pedagogische visie op kinderen van 0-4 jaar en hun creatieve ontwikkeling? We weten dat creatieve activiteiten veel kunnen betekenen voor de ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen. Brigitte Sijm deed, in opdracht van Compenta, onderzoek naar de IKC-ontwikkeling in Drenthe. Dit onderzoek is hieronder in pdf te downloaden.