Dr. Nassaulaan 5 - 9401 HJ - Assen info@compenta.nl
Cultuureducatie met Kwaliteit

Geldbronnen

Via de CMK-regeling kan je school een bijdrage ontvangen om plannen voor cultuuronderwijs te verwezenlijken. Maar er zijn meer geldbronnen. Kijk ten eerste eens bij de CMK regeling productontwikkeling en bij Leergemeenschappen.  

Ook in de Lumpsum is een bedrag voor cultuuronderwijs opgenomen. Doe je mee aan de CMK-regeling, dan wordt verwacht dat je de bijdrage matcht met de eigen middelen uit de Lumpsum.  

Lumpsum (personeel en materialen)

De lumpsum is één budget voor alle kosten dat scholen ontvangen van OCW. Vanaf schooljaar
2021-2022 vallen ook de gelden uit de prestatiebox onder de lumpsum.
Scholen ontvangen van OCW één budget voor alle kosten. Dit heet de lumpsum. In de
lumpsumbegroting staan posten voor onder meer personeel, leermiddelen, excursies, presentaties, deskundigheid en schoolontwikkeling. Hiermee krijgen schoolbesturen een grotere bestedingsvrijheid. Ze kunnen het beleid beter afstemmen op de situatie van de school en het maakt maatwerk voor leerlingen mogelijk. Schoolbesturen moeten verantwoording afleggen over hun keuzes aan personeelsleden, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden.
Tot en met het vorige schooljaar kwam bovenop de lumpsum nog aanvullend geld beschikbaar
via de prestatiebox, onder andere bedoeld voor cultuureducatie. Vanaf het schooljaar 2021-
2022 bestaat de prestatiebox niet meer en zijn de gelden volledig opgenomen in de lumpsum.

Cultuureducatie in de lumpsum

Onderdeel van de lumpsum is de Velo (vereenvoudigde Londo-gelden) gelden die bestemd zijn voor culturele vorming. Het budget voor het schooljaar 2021-2022 is € 111,53 per school en € 4,65 per leerling beschikbaar voor culturele activiteiten, de aanschaf van een methode, materiaal of scholing voor het personeel over cultuureducatie. Aanvullend komt er dit schooljaar € 16,86, dit is inclusief 3 euro per leerling voor museumbezoek, bij door de overheveling van de prestatieboxgelden naar de lumpsum. Het ministerie wil zicht houden op dit specifieke budget voor cultuureducatie, ook om de aandacht voor cultuureducatie vast te houden. Daarvoor zal het ministerie via monitoring en vragenlijsten de komende jaren scholen bevragen over de inzet op dit gebied.

Bron: LKCA

Andere geldbronnen

Gemeenten
De Drentse gemeenten dragen hun steentje bij aan het cultuuronderwijs op jouw school.

Diensten Kunstencentra en K&C
Voor het realiseren van jouw ambities heb je misschien advies nodig. De partners binnen Compenta worden gesubsidieerd door de gemeentelijke en provinciale overheid om je te adviseren en te helpen bij de vormgeving van jouw cultuuronderwijs.
De partners zijn: De Kunstbeweging, ICO, K&C en SCALA.
Je hoeft hiervoor niets te betalen. Je kunt onze gegevens vinden onder de knop CONTACT.

De medewerkers van Compenta kunnen je ook helpen bij het vinden van alternatieve geldbronnen, zoals fondsenbijdragen en sponsoring.
Vragen en antwoorden over sponsoring in het onderwijs, informatie over voorwaarden en gedragsregels voor sponsoring en voorbeelden van sponsoring in het onderwijs zijn te vinden op de:
website van de rijksoverheid.

Giften en eigen inkomsten
Er kunnen ook andere bronnen worden aangeboord voor bekostiging van culturele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een ouderbijdrage, oud papier-opbrengsten, een gift van ouders, een spaarpotje van het bestuur, opbrengsten uit verhuur van lokalen of materialen.

Je kunt ook met je cultuurproject inkomsten generen. Je organiseert bijvoorbeeld een schoolbreed beeldend project, waarbinnen kinderen onder begeleiding van een kunstenaar kunst maken. Eén groep organiseert in de school een ‘kunstverkoop’.
Deze extra inkomsten kunnen bijvoorbeeld dienen voor de incidentele aanschaf van bijvoorbeeld instrumenten voor de muzieklessen, een nieuw podium met gordijnen of de bekostiging van een schoolproject of festiviteit.

Rabobankfonds en sponsoring
Op plaatselijk/regionaal gebied is het soms mogelijk een bijdrage te ontvangen van de Rabobank. Voorwaarden:

  • het gaat om een concreet project
  • de aanvrager heeft een bankrekening bij de Rabobank
  • de bijdrage van de bank wordt vermeld tijdens de uitvoering van de activiteit.

Iedere Rabobankvestiging kent haar eigen fondsen en sponsormogelijkheden. Kijk op de site voor de mogelijkheden van de Rabobank in je regio:

Noord:
Gemeente Tynaarlo en Aa en Hunze: Rabobank Noord Drenthe
Gemeente Noordenveld: Rabobank Noordenveld en West Groningen
Gemeente Assen en Midden-Drenthe: Rabobank Assen-Beilen

Zuid Oost:
Gemeente Coevorden en Emmen: Rabobank Emmen-Coevorden
Gemeente Borger-Odoorn: Rabobank Borger-Klenckeland

Zuid West:
Gemeente Hoogeveen, Westerveld en
De Wolden: Rabobank Zuidwest-Drenthe

Gemeente Meppel: Rabobank Meppel-Steenwijkerland