Dr. Nassaulaan 5 9401 HJ Assen info@compenta.nl

Compenta

Cultuureducatie met Kwaliteit

Nieuws: Terugblik festival Brandstof... Lees verder
Home > CMK-regeling > Andere geldbronnen

Andere geldbronnen

Naast de financiële mogelijkheden van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (€ 9,00 per leerling per jaar extra voor cultuuronderwijs, of bij minder dan 80 leerlingen € 720,00), blijven de gelden voor cultuureducatie uit de Prestatiebox (€ 15,78) jaarlijks binnen de lumpsum financiering van uw school beschikbaar. Als u deelneemt aan Cultuureducatie met Kwaliteit, oormerkt u ook de Prestatiebox-gelden voor cultuuronderwijs.
U kunt uw cultuuronderwijsplannen baseren op dit jaarlijks beschikbare budget van € € 24,78 per leerling.

Maar er zijn meer mogelijke geldbronnen.

Gemeenten
De Drentse gemeenten dragen hun steentje bij aan het cultuuronderwijs op uw school.

Diensten Kunstencentra en K&C
Voor het realiseren van uw ambities heeft u misschien advies nodig. De partners binnen Compenta worden gesubsidieerd door de gemeentelijke en provinciale overheid om u te adviseren en te helpen bij de vormgeving van uw cultuuronderwijs. De partners zijn: De Kunstbeweging, ICO, K&C en SCALA.
U hoeft hiervoor niets te betalen. U kunt ons vinden onder de knop CONTACT.

De medewerkers van Compenta kunnen u ook helpen bij het vinden van alternatieve geldbronnen, zoals fondsenbijdragen en sponsoring.
Vragen en antwoorden over sponsoring in het onderwijs, informatie over voorwaarden en gedragsregels voor sponsoring en voorbeelden van sponsoring in het onderwijs zijn te vinden op de:
website van de rijksoverheid.

Giften en eigen inkomsten
Er kunnen ook andere bronnen worden aangeboord voor bekostiging van culturele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een ouderbijdrage, oud papier-opbrengsten, een gift van ouders, een spaarpotje van het bestuur, opbrengsten uit verhuur van lokalen of materialen.

U kunt ook met uw cultuurproject inkomsten generen. U organiseert bijvoorbeeld een schoolbreed beeldend project, waarbinnen kinderen onder begeleiding van een kunstenaar kunst maken. Eén groep organiseert in uw school een ‘kunstverkoop’.
Deze extra inkomsten kunnen bijvoorbeeld dienen voor de incidentele aanschaf van bijvoorbeeld instrumenten voor de muzieklessen, een nieuw podium met gordijnen of de bekostiging van een schoolproject of festiviteit.

Rabobankfonds en sponsoring
Op plaatselijk/regionaal gebied is het soms mogelijk een bijdrage te ontvangen van de RABO-bank. Voorwaarden :

  • het gaat om een concreet project
  • de aanvrager heeft een bankrekening bij de Rabobank
  • de bijdrage van de bank wordt vermeld tijdens de uitvoering van de activiteit.

Iedere Rabobankvestiging kent haar eigen fondsen en sponsormogelijkheden. Kijk op de site voor de mogelijkheden van de Rabobank in uw regio:

Noord:
Gemeente Tynaarlo en Aa en Hunze: Rabobank Noord Drenthe
Gemeente Noordenveld: Rabobank Noordenveld en West Groningen
Gemeente Assen en Midden-Drenthe: Rabobank Assen-Beilen

Zuid Oost:
Gemeente Coevorden en Emmen: Rabobank Emmen-Coevorden
Gemeente Borger-Odoorn: Rabobank Borger-Klenckeland

Zuid West:
Gemeente Hoogeveen, Westerveld en
De Wolden: Rabobank Zuidwest-Drenthe

Gemeente Meppel: Rabobank Meppel-Steenwijkerland
 

Compenta zijn: Kunst & Cultuur Drenthe ICO De Kunstbeweging Scala