Dr. Nassaulaan 5 - 9401 HJ - Assen info@compenta.nl
Cultuureducatie met Kwaliteit

Disclaimer Compenta

 1. In deze disclaimer wordt verstaan:
  ► de website; 
  ► de webpagina’s;
  ► de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  ► schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken of ander economisch nadeel.  
   
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina’s. Door de webpagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 
   
 3. Compenta spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. 
   
 4. Compenta verschaft de inhoud van de webpagina’s in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld. 
   
 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina’s of met de onmogelijkheid de webpagina’s te kunnen raadplegen. 
   
 6. Compenta mag de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Compenta is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. 
   
 7. Behoudens deze disclaimer, is Compenta niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina’s gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. 
   
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina’s of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina’s verzendt. 
   
 9. Compenta behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina’s te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina’s zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Compenta de toegang tot de webpagina’s monitoren. 
   
 10. U zal Compenta, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina en digitale nieuwsbrief, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.