Dr. Nassaulaan 5 9401 HJ Assen info@compenta.nl

Compenta

Cultuureducatie met Kwaliteit

Nieuws: Visiebijeenkomsten CMK... Lees verder
Home > Compenta > Ondersteuning en tools

Ondersteuning

De Kunstbeweging, ICO, Scala en K&C ondersteunen scholen en cultureel ondernemers bij het ontwikkelen en uitvoeren van cultuuronderwijs. Onder het tabblad links vindt u het scholingsaanbod van deze instellingen. Daarnaast kunt u ook voor (kosteloos) advies bij een van deze partners terecht.

Compenta heeft een aantal middelen ontwikkeld waarmee zij scholen hoopt te ondersteunen in het bereiken van hun ambitiescenario. Hieronder vindt u die ‘tools’ als download.

Het stappenplan Doorlopende Leerlijn helpt scholen om in zeven stappen tot een samenhangend programma van culturele activiteiten en/of lessen te komen. Deze stappen zijn uitgewerkt en toegelicht, waarbij wordt verwezen naar relevante achtergrondinformatie.

In de begrippenlijst verheldert Compenta een aantal lastige termen die in de ambitiescenario’s worden gebruikt, zoals doorlopende leerlijn, ervaringslijn en expertteam.

De CMK-tool geeft scholen inzicht in het budget dat zij voor het huidige schooljaar voor cultuuronderwijs tot hun beschikking hebben. De school hoeft alleen maar het aantal leerlingen in te vullen, waarna het format automatisch het beschikbare budget vanuit de Prestatiebox en CMK berekent. Om het totale beschikbare budget te bepalen, kan de school ook de overige beschikbare geldbedragen (bijvoorbeeld vanuit de gemeente of de ouderraad) invullen. Vervolgens biedt de tool de mogelijkheid om de uitgaven (voor culturele activiteiten, materialen, deskundigheidsbevordering, etc.) te registreren, en berekent dan automatisch het bedrag dat nog besteed kan worden. 

Compenta geeft gratis en vrijblijvend advies en ondersteuning bij het aanvragen van de Cultuureducatie met Kwaliteit-subsidies. U kunt contact opnemen met de coördinators in de regio. U vindt de contactgegevens hier. Er worden ook regelmatig werksessies georganiseerd. Kijk voor meer informatie bij ‘Nieuws’.

Downloads

 

Compenta zijn: Kunst & Cultuur Drenthe ICO De Kunstbeweging Scala