Dr. Nassaulaan 5 - 9401 HJ - Assen info@compenta.nl
Cultuureducatie met Kwaliteit

 

Doorgaande leerlijnen po-vo

Kenmerkend voor de Drentse CMK-aanpak is dat het onderwijs de regie heeft.  Net als in de afgelopen acht jaar kunnen basisscholen met het CMK-budget werken aan hun specifieke visie op cultuuronderwijs, het vergroten van de deskundigheid van de leerkrachten en het samenwerken met het culturele veld.

Het bouwen aan doorgaande leerlijnen was én is één van de pijlers. Die leerlijnen kunnen vanaf nu ook worden ontwikkeld met andere scholen, met kinderopvangorganisaties (voor een doorgaande lijn naar het voor- en buitenschools cultuuronderwijs) en het voortgezet onderwijs. De kleuters van acht jaar geleden (toen CMK in Drenthe begon) gaan nu naar het voortgezet onderwijs. Het zou prachtig zijn als de leerlijnen die zijn ontwikkeld de komende jaren kunnen worden uitgebreid naar de onderbouw van het voortgezet onderwijs.  

Heeft jouw school ideeën over het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn van het primair onderwijs naar de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Wil je bijvoorbeeld samen een muziekproject ontwikkelen, de leerlijn tekenen uitbreiden, met elkaar museumbezoek koppelen aan theaterlessen, of gezamenlijke deskundigheidsbevordering organiseren?
Neem dan contact op met de basisschool waarmee je zou willen werken. Samen maak je een plan, eventueel geholpen door een adviseur van Compenta. De basisschool dient het plan in. De financiën lopen ook via de basisschool. 

Klik hier voor de bedragen en meer informatie.