Dr. Nassaulaan 5 9401 HJ Assen info@compenta.nl

Compenta

Cultuureducatie met Kwaliteit

Nieuws: CMK bijdrage aanvragen... Lees verder
Home > CMK-regeling > Scholen

Regeling Aanvragen Scholen

Drentse basisscholen kunnen voor schooljaar '20-'21 een bijdrage van € 9,00 per leerling aanvragen. Voor scholen met minder dan 80 leerlingen is € 720,00 per school beschikbaar. Deze aanvraag is voor één schooljaar. De aanvraagrondes voor twee schooljaren zijn nu gesloten. 

U kunt nu een aanvraag indienen via het online aanvraagsysteem. Inloggen doet u met het op de school bekende account. Of, als u nog niet eerder heeft aangevraagd: u kunt eenvoudig een account aanmaken. Aanvragen die nu binnenkomen doen mee in ronde 4.

Deadline voor deze ronde is 1 oktober 2020. Dit is de laatste mogelijkheid in deze ronde. 

Na het inloggen kunt u het aanvraagformulier 'Gelden Cultuureducatie met Kwaliteit' invullen. De antwoorden in het formulier worden automatisch opgeslagen en blijven bewaard bij uitloggen. 

LET OP!

Het is heel belangrijk om de toetsingscriteria te lezen (zie hieronder) en de aanwijzingen op het invulformulier te volgen. Let erop dat u in de begroting op het totaalbedrag van de CMK-bijdrage uitkomt. En daarvan moet de helft worden besteed aan professionalisering. 

Als u op 'verzenden' klikt, kan het formulier niet meer worden aangepast. Wilt u na verzending toch nog iets wijzigen? Neem dan contact op met info@compenta.nl, 0592 - 336 999 (K&C).

Hulp bij de aanvraag

Het is verstandig om hulp te vragen bij de aanvraag. De adviseurs van De Kunstbeweging, ICO, Scala en K&C kunnen u helpen. De contactgegevens vindt u hier.

Neem bij vragen over het online aanvraagsysteem contact met ons op via:
info@compenta.nl of 0592 - 336 999 (K&C).

 

Hoe gaat het verder?

Na het indienen van de aanvraag ontvangt u een automatische ontvangstbevestiging. Na het verstrijken van de deadline (3 juni 2020) wordt uw aanvraag beoordeeld door de Plan Advies Commissie (PAC, een externe, onafhankelijke commissie van experts op het gebied van cultuuronderwijs) op basis van onderstaande toetsingscriteria. De PAC adviseert de directie van Compenta, die een definitief besluit neemt op uw aanvraag. U ontvangt binnen acht weken een schriftelijke reactie, waarin staat beschreven of de gelden worden toegekend of niet.

Indien de aanvraag is gehonoreerd, ontvangt u de gelden in twee gelijke delen (zie onder). Indien de aanvraag is afgewezen, kunt u een nieuwe aanvraag indienen.


 

Toetsingscriteria
 

Operationeel:
 •  

  De CMK-gelden worden ingezet ten gunste van de verbreding, verdieping en/of borging van het cultuuronderwijs op de school;

 • De plannen uit de aanvraag leiden tot het beschreven ambitiescenario;

 • De plannen getuigen van de ontwikkeling van cultuuronderwijs, eventueel binnen hetzelfde scenario;

 • Minimaal de helft de CMK-gelden wordt/worden ingezet voor deskundigheidsbevordering; Dit mag ook de ICC cursus zijn. 

 • De beschreven activiteiten ondersteunen het cultuuronderwijs op de school, ook op de lange termijn;

 • De CMK-gelden kunnen niet worden ingezet voor het Cultuurmenu/Kunstmenu/Podiumplan; 

 • De aanvraag is consistent, helder en samenhangend. Inzet van materialen en culturele activiteiten is ondersteunend voor het totaalplan.

  


Financieel:

 

 • De school matcht de CMK-gelden met eigen middelen. De Prestatiebox Cultuureducatie (€15,78 per leerling per jaar) wordt geoormerkt voor cultuuronderwijs (Dit bedrag niet opnemen in de begroting bij de aanvraag!). 

 • De begroting is sluitend en er is sprake van financiële dekking van de plannen.
   

  


Evaluatie:

 

 

Afrekeningen en verantwoording

Deelnemende scholen hebben de inspanningsverplichting deel te nemen aan de monitoring en evaluatie.
 

Financiën

Bij toekenning ontvangt u de gelden uit Cultuureducatie met Kwaliteit in twee gelijke delen (op basis van het door u opgegeven leerlingenaantal x € 9,00. Voor scholen met minder dan 80 leerlingen is een minimumsubsidiebedrag ingesteld ter hoogte van € 720 per schooljaar).
Mocht het zo zijn dat het leerlingenaantal op uw school explosief toegenomen is, bijvoorbeeld door overname van leerlingen van een andere school of door een fusie, dan kunt u dit aan ons doorgeven via info@compenta.nl.
 

Productontwikkeling

Een subsidieaanvraag ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe cultuureducatieve producten kan jaarlijks worden ingediend door een cultureel ondernemer op basis van de vraag van één of meerdere scholen. U kunt dus een cultureel ondernemer (instelling, ZZP-er, vereniging, etc.) benaderen met een vraag naar een bepaald product. De instelling verzorgt vervolgens de aanvraag.Klik hier om terug te gaan naar:
- top van deze pagina "Subsidie aanvragen scholen"
- beginpagina van "Aanvragen subsidie"

 

Compenta zijn: Kunst & Cultuur Drenthe ICO De Kunstbeweging Scala