Dr. Nassaulaan 5 9401 HJ Assen info@compenta.nl

Compenta

Cultuureducatie met Kwaliteit

Nieuws: Visiebijeenkomsten CMK... Lees verder
Home > CMK-regeling > Ondernemers

Aanvragen gelden Productontwikkeling

Voor cultureel ondernemers die een cultuureducatief product willen ontwikkelen op basis van de vraag van een of meerdere scholen is via de regeling Productontwikkeling maximaal € 5.000,- per aanvraag beschikbaar.
In het boekje 'Kunst en cultuur op jouw basisschool' staat een overzicht van projecten en leerlijnen die in Drenthe ontwikkeld zijn met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2015 - 2019. Laat je inspireren!

LET OP! Er is in 2019 en 2020 beperkt budget. Het maximale aantal te honoreren aanvragen is in 2019 reeds behaald. Er komt dus geen nieuwe aanvraagronde in 2019. De eerstvolgende ronde is in 2020 met als deadline 1 juni 2020. 

Onderstaande informatie is verdeeld in 3 onderdelen:

 1. StappenInloggen knop
 2. Toetsingscriteria
 3. Beoordelingsprocedure

Stappen

U kunt een aanvraag alleen indienen via de digitale aanvraagapplicatie op deze website. U maakt eerst een account aan, waarbij u een uittreksel van uw inschrijving bij de KvK toevoegt. Vervolgens vult u het formulier ‘Productontwikkeling’ volledig in en voegt een begroting, dekkingsplan en handtekening(en) van de deelnemende school/scholen toe. Let op: scholen mogen aan maximaal twee productontwikkelingsaanvragen deelnemen per schooljaar. Handtekeningen van deelnemende scholen zijn verplicht. Uw antwoorden worden automatisch opgeslagen en blijven bewaard na het uitloggen. Heeft u vragen over het aanvraagformulier of wilt u hulp bij het indienen van de aanvraag? Neem dan contact op met Compenta.

Toetsingscriteria regeling Productontwikkeling

Een aanvraag voor de regeling Productontwikkeling wordt op de volgende criteria beoordeeld:

 

Operationeel:  

 • De aanvraag betreft de ontwikkeling van een cultuureducatief product. Met ‘product’ wordt bedoeld: een materiaal of immaterieel resultaat van een samenwerking tussen een of meerdere scholen en een cultureel ondernemer, op basis van een vraag van de school/scholen, dat ook na afloop van de samenwerking blijvend kan worden ingezet in het cultuurcurriculum van deze en eventueel ook andere scholen. Voorbeelden van dergelijke producten zijn: een leskist, lesbrieven, leerlijnen, lessenserie, educatief materiaal, etc. Zie ook de voorbeelden van ontwikkelde projecten per gemeente.
 • Het product wordt ontwikkeld door professionals (door diploma en/of door ervaring) met verstand van onderwijs.
 • Het product past bij de visie en het cultuurprogramma van de (Drentse) school.
 • De ontwikkeling geschiedt in samenspraak met de (Drentse) school (vraaggericht werken).
 • In de aanvraag worden beredeneerde ontwerpeisen voor het product beschreven. Deze ontwerpeisen omschrijven wat de aanbieder en school/scholen van het eindproduct verwachten.
 • Het betreft de ontwikkeling van een vernieuwend product dat van meerwaarde is voor het cultuurcurriculum van de school/scholen die deelnemen. Vernieuwend wil zeggen: het product is nieuw (het bestaat nog niet), ofwel een bestaand product wordt vernieuwd, bijvoorbeeld door het geschikt te maken voor een nieuwe doelgroep of door nieuwe koppelingen te maken, bijvoorbeeld met andere vakgebieden.
 • De aanvraag geldt voor een periode van één schooljaar; binnen dat schooljaar moet de ontwikkeling van het product zijn afgerond.
  

 

Financieel:

 • De begroting betreft alleen de ontwikkelingskosten van het product. De uitvoeringskosten op scholen (bijv. voor het geven van lessen door de cultureel ondernemer) kunnen niet worden opgenomen, tenzij duidelijk kan worden gemaakt dat het om een pilot gaat die onderdeel is van de ontwikkeling van het product. Kosten voor deskundigheidsbevordering van leerkrachten kunnen wel in de begroting worden opgevoerd, mits de deskundigheidsbevordering ondersteunend is aan het product. Dit betreft bijvoorbeeld een teamscholing waarin leerkrachten leren werken met het product.
 • De ontwikkelkosten worden gedekt met de Cultuureducatie met Kwaliteit-gelden (max. € 5.000,- per productontwikkeling) en eventuele andere middelen. De aanvraag gaat vergezeld van een sluitende begroting en dekkingsplan.
 • Indien een aanvraag gehonoreerd wordt, worden de gelden overgemaakt op basis van de aangeleverde begroting. 
  

 

Evaluatie:

 • U dient na afloop van de productontwikkeling een inhoudelijk en financieel verslag in, waarin u antwoord geeft op de vragen van het evaluatieformulier.

 

Beoordelingsprocedure

De aanvragen worden per ronde, na de deadline, als volgt in behandeling genomen:

N.B. K&C, SCALA, De Kunstbeweging en ICO kunnen geen aanvraag indienen voor productontwikkeling. Wel kunnen zij aanvragen van ondernemers en vragen van scholen om productontwikkeling bemiddelen en ondersteunen. U kunt voor advies contact opnemen met de coördinatoren van Compenta.

 


Klik hier om terug te gaan naar:
- top van deze pagina "Aanvragen subsidie productontwikkeling"
- beginpagina van "Aanvragen subsidie"

 

 

Compenta zijn: Kunst & Cultuur Drenthe ICO De Kunstbeweging Scala