Dr. Nassaulaan 5 - 9401 HJ - Assen info@compenta.nl
Cultuureducatie met Kwaliteit

Regeling CMK voor cultureel ondernemers in het onderwijs

Op deze pagina vindt je informatie over de regeling voor productontwikkeling. Vanaf 1 april 2023 kun je weer een plan indienen. Log dan in in je al bestaande account, of maak eerst een account aan. 

Cultuureducatief product
CMK regeling - ondernemers - foto1Cultureel ondernemers kunnen in 2023 weer een cultuureducatief product ontwikkelen, op basis van de vraag van een of meerdere Drentse scholen. Er is maximaal € 5.500,- per plan beschikbaar.

In het boekje 'Kunst en cultuur op jouw basisschool' staat een overzicht van projecten en leerlijnen die in Drenthe ontwikkeld zijn met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2015 - 2019.
Laat je inspireren! 

Samenwerkingsovereenkomst
Stichting Compenta en de cultureel ondernemer gaan als gelijkwaardige partners een samenwerkingsovereenkomst aan. De adviseur van ICO, K&C, Facet of CultuurKlik zit samen met de ondernemer 'om de tafel' om de plannen vast te leggen in een privaatrechtelijke overeenkomst. De twee partijen spreken daarbij een aantal wederzijdse inspanningen af (zie onderaan deze pagina). 

Onderstaande informatie is verdeeld in 3 onderdelen:

 1. StappenInloggen knop
 2. Criteria
 3. Beoordelingsprocedure

Stappen

Je kunt een plan alleen indienen via het digitale formulier op deze website. Je maakt eerst een account aan (als je niet al een account had), waarbij je een uittreksel van jouw inschrijving bij de KvK toevoegt. Vervolgens vul je het formulier ‘Productontwikkeling’ volledig in en voeg een begroting, dekkingsplan en de  handtekening(en) van de deelnemende school/scholen toe.

Scholen mogen aan maximaal twee productontwikkelingsplannen deelnemen per jaar. Handtekeningen van deelnemende scholen zijn verplicht. Het format hiervoor vindt je hier. Jouw antwoorden worden automatisch opgeslagen en blijven bewaard na het uitloggen. Heb je vragen over het formulier of wil je hulp bij het indienen van de aanvraag? Neem dan contact met ons op.

We willen graag zoveel mogelijk culturele ondernemers een kans geven om een overeenkomst in te dienen. Daarom mogen ondernemers maximaal twee productontwikkelingsplannen indienen per jaar.  Mocht er budgettair ruimte over zijn aan het einde van het jaar, dan zijn er wellicht nog mogelijkheden. 

Binnengekomen plannen worden op volgorde van binnenkomst behandeld tot het voor deze regeling bestemde bedrag is bereikt. 

Criteria regeling Productontwikkeling

Een plan voor de regeling Productontwikkeling wordt op de volgende criteria beoordeeld:

Operationeel:  

 • De aanvraag betreft de ontwikkeling van een cultuureducatief product. Met ‘product’ wordt bedoeld: een materiaal of immaterieel resultaat van een samenwerking tussen een of meerdere scholen en een cultureel ondernemer, op basis van een vraag van de school/scholen, dat ook na afloop van de samenwerking blijvend kan worden ingezet in het cultuurcurriculum van deze en eventueel ook andere scholen. Voorbeelden van dergelijke producten zijn: een leskist, lesbrieven, leerlijnen, lessenserie, educatief materiaal, etc. Zie ook de voorbeelden van ontwikkelde projecten per gemeente.
 • Het product wordt ontwikkeld door professionals (door diploma en/of door ervaring) met verstand van onderwijs.
 • Het product past bij de visie en het cultuurprogramma van de (Drentse) school.
 • De ontwikkeling geschiedt in samenspraak met de (Drentse) school (vraaggericht werken).
 • In de aanvraag worden beredeneerde ontwerpeisen voor het product beschreven. Deze ontwerpeisen omschrijven wat de aanbieder en school/scholen van het eindproduct verwachten.
 • Het betreft de ontwikkeling van een vernieuwend product dat van meerwaarde is voor het cultuurcurriculum van de school/scholen die deelnemen. Vernieuwend wil zeggen: het product is nieuw (het bestaat nog niet), ofwel een bestaand product wordt vernieuwd, bijvoorbeeld door het geschikt te maken voor een nieuwe doelgroep of door nieuwe koppelingen te maken, bijvoorbeeld met andere vakgebieden.
 • De aanvraag geldt voor een periode van één schooljaar; binnen dat schooljaar moet de ontwikkeling van het product zijn afgerond.
  

Financieel:
 

 • De begroting betreft alleen de ontwikkelingskosten van het product. De uitvoeringskosten op scholen (bijv. voor het geven van lessen door de cultureel ondernemer) kunnen niet worden opgenomen, tenzij duidelijk kan worden gemaakt dat het om een pilot gaat die onderdeel is van de ontwikkeling van het product. Kosten voor deskundigheidsbevordering van leerkrachten kunnen wel in de begroting worden opgevoerd, mits de deskundigheidsbevordering ondersteunend is aan het product. Dit betreft bijvoorbeeld een teamscholing waarin leerkrachten leren werken met het product.
 • De ontwikkelkosten worden gedekt met de Cultuureducatie met Kwaliteit-gelden (max. € 5.500,- per productontwikkeling) en eventuele andere middelen. Het plan gaat vergezeld van een sluitende begroting en dekkingsplan.
 • Indien een aanvraag gehonoreerd wordt, worden de gelden overgemaakt op basis van de aangeleverde begroting. 
  

Evaluatie: 

 • Je dient na afloop van de productontwikkeling een inhoudelijk en financieel verslag in, waarin je antwoord geeft op de vragen van het evaluatieformulier.
 • Je plaatst het product op de website www.cultuuractief.nl en zo mogelijk ook op www.cultuurmarktplaatsemmen.nl

 

Doorlopend indienen
Vanaf 1 april kan in 2023 kan het hele jaar worden ingediend. Binnengekomen plannen worden op volgorde van binnenkomst behandeld tot het voor deze regeling bestemde bedrag is bereikt. 

Formulier invullen
In veel gevallen kun je zelfstandig het online formulier invullen, maar je kunt ook je regioadviseur vragen voor advies. Het plan wordt door Compenta gecheckt aan de hand van de criteria en de financiële begroting. Eventueel neemt de regioadviseur contact op om het plan te verbeteren. Binnen 6 weken (rondom de zomervakantie iets langer) krijg je de getekende samenwerkingsovereenkomst terug. Het geld wordt daarna binnen twee maanden overgemaakt naar de opgegeven bankrekening.  

Wordversie

Mocht je het formulier graag in een Word versie willen inzien, dan kun je deze hier downloaden. Deze Wordversie kun je niet insturen! 

Evaluatie
Uiterlijk een jaar na toekenning ontvangt de aanvrager een herinnering van Compenta om het verplichte evaluatieformulier (incl. financiële verantwoording) in te vullen.

N.B. K&C, Facet, CultuurKlik en ICO kunnen geen aanvraag indienen voor productontwikkeling. Zij zijn er voor jou om te bemiddelen en te adviseren. Je kunt voor advies contact opnemen met de coördinator van Compenta in de eigen regio. 

Wederzijdse inspanningen

In de samenwerkingsovereenkomst zeggen beide partijen het toe deze wederzijdse inspanningen te plegen.

De culturele ondernemer zegt toe:

 • samen met Compenta te werken aan een product dat vanuit de vraag van de school/ scholen en in afstemming met deze partijen wordt ontwikkeld;
 • de plannen binnen de afgesproken periode uit te voeren;
 • financieel overschot of het niet realiseren van plannen te melden;
 • na afloop te evalueren met Compenta met hulp van het evaluatieformat;
 • bij te dragen aan de kennisdeling binnen CMK (bijv. via deelname aan cultuureducatienetwerken of bijdrage aan publicaties)
 • het ontwikkelde product aan te bieden via Cultuuractief.nl en Cultuurmarktplaatsemmen.nl 

Compenta zegt toe:

 • het financiële bedrag beschikbaar te stellen;
 • kennisdeling te stimuleren binnen de cultuureducatienetwerken en symposia;
 • advies en begeleiding te bieden bij de genoemde productontwikkeling.