Dr. Nassaulaan 5 9401 HJ Assen info@compenta.nl

Compenta

Cultuureducatie met Kwaliteit

Nieuws: CMK bijdrage aanvragen... Lees verder
Home > CMK-regeling

CMK-regeling

Met de landelijke subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit streeft de overheid naar een kwaliteitsverbetering van cultuureducatie in het primair onderwijs. De subsidiegelden kunnen worden besteed aan (onder meer) deskundigheidsbevordering en het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen. Zo moet de regeling eraan bijdragen dat cultuuronderwijs een vaste plek krijgt in het curriculum van de scholen.

In Drenthe wordt de subsidieregeling uitgevoerd door Compenta. Zij fungeert als een "subsidieloket" voor de Drentse scholen voor primair onderwijs. Ook ondersteunt zij hen in de ontwikkeling van het cultuuronderwijs. Alle Drentse scholen kunnen deelnemen aan de regeling. Compenta stelt ook geld beschikbaar voor cultureel ondernemers die op basis van een vraag van het onderwijs een ‘op maat gemaakt’ cultuureducatief product willen ontwikkelen.

 Maak uw keuze:


  Ik ben een school.
  Hoe kan ik subsidie aanvragen? 

  Klik hier voor meer informatie.

  

 

  Ik ben een cultureel ondernemer.
  Met een klein aantal scholen wil ik een cultuureducatief
  product ontwikkelen.

  Klik hier voor meer informatie.

 

 

Compenta zijn: Kunst & Cultuur Drenthe ICO De Kunstbeweging Scala