Dr. Nassaulaan 5 9401 HJ Assen info@compenta.nl

Compenta

Cultuureducatie met Kwaliteit

Nieuws: Terugblik festival Brandstof... Lees verder
Home > CMK-regeling

CMK-regeling

Met de landelijke subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit streeft de overheid naar een kwaliteitsverbetering van cultuureducatie in het primair onderwijs. Compenta is penvoerder van deze regeling in de provincie Drenthe. Scholen sturen eerste een verbeteringsplan in, eventueel samen met kinderopvang, voortgezet onderwijs of een collega-school. De school sluit daarna een samenwerkingsovereenkomst af met Compenta en ontvangt een bijdrage op basis van schoolgrootte om het plan te realiseren. Zo moet de regeling eraan bijdragen dat cultuuronderwijs een vaste plek krijgt in het curriculum van de scholen.

De adviseurs van Compenta zijn er voor advies en begeleiding bij het opstellen en uitvoeren van het plan. Ook zorgen zij voor kennisdelingsmogelijkheden en voor een op de school gericht evaluatierapport (EVI). 

Ook cultureel ondernemers die op vraag van het onderwijs een op maat gemaakt cultuureducatief product willen ontwikkelen kunnen een plan indienen en een bijdrage ontvangen. 

Vanaf 8 april staat het nieuwe onlineformulier klaar. 

 Maak uw keuze:


  Ik ben een school.
  Hoe kan ik een plan indienen? 

  Klik hier voor meer informatie.

  

 

  Ik ben een cultureel ondernemer.
  Met een klein aantal scholen wil ik een cultuureducatief
  product ontwikkelen.

  Klik hier voor meer informatie.

 

 

Compenta zijn: Kunst & Cultuur Drenthe ICO De Kunstbeweging Scala