Dr. Nassaulaan 5 - 9401 HJ - Assen info@compenta.nl
Cultuureducatie met Kwaliteit

CMK-regeling

Met de landelijke subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit streeft de overheid naar een kwaliteitsverbetering van cultuureducatie in het primair onderwijs. Compenta is penvoerder van deze regeling in de provincie Drenthe. Scholen sturen een verbeterplan in, eventueel samen met kinderopvang, voortgezet onderwijs of een collega-school. De school sluit daarna een samenwerkingsovereenkomst af met Compenta en ontvangt een bijdrage op basis van schoolgrootte om het plan te realiseren. Zo moet de regeling eraan bijdragen dat cultuuronderwijs een vaste plek krijgt in het curriculum van de scholen.

De adviseurs van Compenta zijn er voor advies en begeleiding bij het opstellen en uitvoeren van het plan. Ook zorgen zij voor kennisdelingsmogelijkheden en voor een op de school gericht evaluatierapport (Evi). 

Ook cultureel ondernemers die op vraag van het onderwijs een op maat gemaakt cultuureducatief product willen ontwikkelen kunnen een plan indienen en een bijdrage ontvangen. 

Maak je keuze:

Ik ben een school.
Hoe kan ik een plan indienen? 

 
Klik hier voor meer informatie.

 
Ik ben een cultureel ondernemer.
Met een klein aantal scholen wil ik een cultuureducatief product ontwikkelen.

 
Klik hier voor meer informatie.

   

 

 

 

 

 

 

Het bouwen aan doorgaande leerlijnen was én is één van de pijlers van cultuureducatie met kwaliteit. Die leerlijnen kunnen vanaf nu ook worden ontwikkeld met andere scholen, met kinderopvangorganisaties (voor een doorgaande lijn naar het voor- en buitenschools cultuuronderwijs) en het voortgezet onderwijs. 
Voor meer informatie kun je een keuze maken uit de knoppen hieronder (of via het menu).  

Monitoring en evaluatie
Compenta moet de voortgang van de regeling voor het Fonds voor Cultuurparticipatie en de matchingspartners evalueren. Daarom hebben alle scholen die deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit de inspanningsverplichting om Evi in te vullen. Evi biedt daarnaast de school een evaluatierapport op maat dat als basis kan dienen voor een volgend verbeterplan. 
Klik hier voor meer informatie. 

Andere geldbronnen
Naast de financiële mogelijkheden van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit zijn er meer mogelijke geldbronnen. 
Klik hier voor meer informatie.